XTEMOS ELEMENTS

PRODUCT GRID WITH AJAX ARROWS

ปุ๋ยบำรุงกุหลาบ Siri Rose Food Mix™

฿ 99.00฿ 159.00
ปุ๋ยสูตรเฉพาะบำรุงกุหลาบสูตรเสริมแร่ธาตุ ส่งเสริมให้กุหลาบแข็งแรง โครงสร้างดอกชัด สีสันสวย แทงช่อดอกได้ดี มีความต้านทานโรคสูง ไม่โทรม เหมาะสำหรับใส่รองก้นหลุม หรือโรยให้สัมผัสรากเดือนละ 1- 2 ครั้ง

เศรษฐีใบหนา

฿ 219.00
เศรษฐีเงินหนา หรือหน้าวัวใบ ไม้ใบขนาดใหญ่ ฟอร์มสวยมากอีกต้นหนึ่ง จุดเด่นจะอยู่ฟอร์ม รูปทรงและลักษณะใบ นิยมปลูกลงกระถางสำหรับจัดสวนสไตล์บาหลี มีอยู่หลายสายพันธุ์เฉพาะในบ้านเรากว่า 30 สายพันธ์แล้วทั้งที่เป็นสายพันธุ์ดั่งเดิมและที่เอามาผสมข้ามสายพันธุ์จนได้สายพันธุ์ใหม่ๆ บางสายพันธุ์ก็ชอบ แดด ยิ่งเจอแดดใบยิ่งเข้ม สวย แต่บางสายพันธุ์ก็ชอบอยู่ในร่ม ในอาคาร ใบก็จะสีเข้ม ดำ หรือเป็นมัน
  • ฟหกฟหก
  • ฟหหกฟหก
  • ฟหก

หกดหกดหกดหก
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS WITH LOAD MORE BUTTON

ปุ๋ยบำรุงกุหลาบ Siri Rose Food Mix™

฿ 99.00฿ 159.00
ปุ๋ยสูตรเฉพาะบำรุงกุหลาบสูตรเสริมแร่ธาตุ ส่งเสริมให้กุหลาบแข็งแรง โครงสร้างดอกชัด สีสันสวย แทงช่อดอกได้ดี มีความต้านทานโรคสูง ไม่โทรม เหมาะสำหรับใส่รองก้นหลุม หรือโรยให้สัมผัสรากเดือนละ 1- 2 ครั้ง

เศรษฐีใบหนา

฿ 219.00
เศรษฐีเงินหนา หรือหน้าวัวใบ ไม้ใบขนาดใหญ่ ฟอร์มสวยมากอีกต้นหนึ่ง จุดเด่นจะอยู่ฟอร์ม รูปทรงและลักษณะใบ นิยมปลูกลงกระถางสำหรับจัดสวนสไตล์บาหลี มีอยู่หลายสายพันธุ์เฉพาะในบ้านเรากว่า 30 สายพันธ์แล้วทั้งที่เป็นสายพันธุ์ดั่งเดิมและที่เอามาผสมข้ามสายพันธุ์จนได้สายพันธุ์ใหม่ๆ บางสายพันธุ์ก็ชอบ แดด ยิ่งเจอแดดใบยิ่งเข้ม สวย แต่บางสายพันธุ์ก็ชอบอยู่ในร่ม ในอาคาร ใบก็จะสีเข้ม ดำ หรือเป็นมัน
  • ฟหกฟหก
  • ฟหหกฟหก
  • ฟหก

หกดหกดหกดหก
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS CAROUSEL

XTEMOS ELEMENTS

HIGHLIGHTED PRODUCTS

ปุ๋ยบำรุงกุหลาบ Siri Rose Food Mix™

฿ 99.00฿ 159.00
ปุ๋ยสูตรเฉพาะบำรุงกุหลาบสูตรเสริมแร่ธาตุ ส่งเสริมให้กุหลาบแข็งแรง โครงสร้างดอกชัด สีสันสวย แทงช่อดอกได้ดี มีความต้านทานโรคสูง ไม่โทรม เหมาะสำหรับใส่รองก้นหลุม หรือโรยให้สัมผัสรากเดือนละ 1- 2 ครั้ง

เศรษฐีใบหนา

฿ 219.00
เศรษฐีเงินหนา หรือหน้าวัวใบ ไม้ใบขนาดใหญ่ ฟอร์มสวยมากอีกต้นหนึ่ง จุดเด่นจะอยู่ฟอร์ม รูปทรงและลักษณะใบ นิยมปลูกลงกระถางสำหรับจัดสวนสไตล์บาหลี มีอยู่หลายสายพันธุ์เฉพาะในบ้านเรากว่า 30 สายพันธ์แล้วทั้งที่เป็นสายพันธุ์ดั่งเดิมและที่เอามาผสมข้ามสายพันธุ์จนได้สายพันธุ์ใหม่ๆ บางสายพันธุ์ก็ชอบ แดด ยิ่งเจอแดดใบยิ่งเข้ม สวย แต่บางสายพันธุ์ก็ชอบอยู่ในร่ม ในอาคาร ใบก็จะสีเข้ม ดำ หรือเป็นมัน
  • ฟหกฟหก
  • ฟหหกฟหก
  • ฟหก

หกดหกดหกดหก
XTEMOS ELEMENTS

PRODUCTS INFINITY LOADING