Friday, June 14, 2024
Tag:

กุหลาบเลื้อย

กุหลาบเลื้อยและกุหลายพันเลื้อย Climbing & Rambling Roses

Climbing & Rambling Roses เป็นกุหลาบประเภทหนึ่งที่เติบโตโดยการเลื้อยขึ้นไปบนโครงสร้างต่างๆ เช่น ซุ้มประตู รั้ว กำแพง...